Откриване на Интерактивен Музей на Индустрията в гр. Габрово